wizerunek uczelni

1. Komunikacja autentyczna i spójna Tworzenie misji i wartości uczelni Misja i wartości uczelni są fundamentem jej autentycznego wizerunku. Ważne jest, aby określić jasno sformułowaną misję, która odzwierciedla cele i wartości instytucji. Przykładowo, uczelnia może postawić sobie za zadanie kształcenie studentów w duchu współpracy, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Wyrażenie tych wartości w misji uczelni pomoże […]