uwaga studentów

1. Wprowadzenie do kreowania marki uczelni Rozwój technologii i cyfryzacja w edukacji Wraz z postępem technologicznym, uczelnie mają coraz większe możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych do promocji i budowania swojej marki. Internet, social media, platformy e-learningowe - to tylko kilka zasobów, które mogą być wykorzystane w celu dotarcia do szerokiego grona potencjalnych studentów. Warto inwestować w […]