autentyczny wizerunek

Dlaczego autentyczność jest ważna dla uczelni? Kreowanie autentycznego wizerunku uczelni pozwala zyskać zaufanie studentów. Uczelnie, które skupiają się na budowaniu autentycznego wizerunku, mają większą szansę na zdobycie zaufania studentów. Poprzez transparentność, uczelnie mogą pokazać swoje wartości i misję, co przekłada się na większe zaangażowanie i lojalność studentów. Autentyczność pomaga uczelni wyróżnić się na rynku edukacyjnym. […]