1. Wprowadzenie do kreowania marki uczelni Rozwój technologii i cyfryzacja w edukacji Wraz z postępem technologicznym, uczelnie mają coraz większe możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych do promocji i budowania swojej marki. Internet, social media, platformy e-learningowe - to tylko kilka zasobów, które mogą być wykorzystane w celu dotarcia do szerokiego grona potencjalnych studentów. Warto inwestować w […]
Wprowadzenie Zmieniające się otoczenie edukacyjne stawia przed uczelniami nowe wyzwania komunikacyjne. W dzisiejszych czasach otoczenie edukacyjne ulega ciągłym zmianom, co stawia przed uczelniami nowe wyzwania w zakresie komunikacji. Internet, media społecznościowe i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawiają, że studenci mają dostęp do ogromnej ilości informacji i są bardziej wymagający. Uczelnie muszą więc inwestować w nowoczesne narzędzia […]